swe eng

Hämtning av fordon för skrotning.

OBSERVERA!
FORDON HÄMTAS INTE VINTERTID, ENDAST MAJ TILL OCH MED OKTOBER ÅRLIGEN.


Kostnaden vi debiterar för att transportera er skrotbil till oss hittar ni genom att klicka på lastbilen
Transportkostnaden ska förskottbetalas innan vi hämtar skrotbilen.

hamtaBil

acrobat reader

Dokumentet är av PDF typ saknas Acrobat Reader hämtas detta genom att klicka på pdf ikonen

Detta måste uppfyllas innan och när vi hämtar bilen.

  • Hämtkostnaden och eventuell skrotningsavgift förskottsbetalas innan hämtning
  • OBSERVERA att efterdebiterng kommer ske om ytterligare något avgiftsbelagt upptäcks då fordonet hämtats
  • Fordonet ska stå på hjul vid en för transportbilen framkomlig väg eller bilen lastas av ägaren
  • Du är ägaren, eller har dennes fullmakt
  • Registreringsbevis,del 2, gula delen underskriven
  • Registreringsskylt (ar) följer med
  • Inget annat än bildelar som hört till bilen får medfölja löst inuti
  • Eventuell kvarvarande vägtrafikskatt återbetalas av transportstyrelsen