swe eng

Norrbottens Bildemontering AB

Anders Jansson startade företaget 1973 tillsammans med sin far. Tillgången till lämpliga lokaler och billig mark utgjorde anledningen till att företaget etablerades i Storsund. Från starten och fram till 1979 drevs verksamheten i ett bussgarage som byggts om för att passa verksamheten. I den lokalen sköttes hela driften inklusive försäljning.

 

norrbottens bildemontering

1973 då företaget startades var endast ett fåtal personer anställda. Under 90-talet skedde en kraftig expansion då data och internet infördes som försäljningshjälpmedel. Antalet anställda ökade då till cirka 15 personer. Under senare år har en ständigt pågående expansion förändrat Norrbottens Bildemontering AB till en mindre industri med cirka 25-30 anställda. Affärsidén med verksamheten har allt sedan starten varit att ta hand om krockade och uttjänta fordon samt att från dessa objekt i första hand sälja begagnade reservdelar och i andra hand material för återanvändning eller för återvinning.
Företaget är certifierad enligt ISO 14001 miljö och ISO 9001 kvalité.

 

Norrbottens Bildemontering har som sin målsättning att utveckla företaget i harmoni med branschens krav från myndigheter, producenter och kunder. Branschen förändras så snabbt idag att en ständigt pågående utveckling är viktig, annars hamnar man snart i en situation där man inte längre uppfyller för dagen gällande krav. Företaget har länge tillhört gruppen av bildemonteringar som leder utvecklingen för branschen i Sverige.

 

Lagar och regler förändrar förutsättningen i bildemonteringsbranschen hela tiden. Under 2007 minskade intäkterna från själva bilhanteringen kraftigt på grund av att skrotpremierna försvann och färre bilar skrotades. Inför 2008 rådde det stor osäkerhet om vad framtiden hade i beredskap. Norrbottens Bildemontering valde att satsa offensivt med nyanställningar för att öka kapaciteten för att hitta fler säljbara delar ur inköpta objekt. Många andra i branschen valde istället att minska sin personalstyrka och inte utveckla verksamheten, med minskad försäljning som följd. Företaget lägger ner mycket tid på att förbättra datorstödet, hitta de bästa hjälpprogrammen och arbetar så att man på ett miljöriktigt sätt tillhandahåller begagnade originaldelar, reservdelar med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Norrbottens Bildemontering har med miljö och kvalitet som grund lyckats övertyga fler kunder att välja begagnat.

 

Norrbottens Bildemontering AB
Begagnade originaldelar för de flesta fordon fram till årets modell.