swe eng

Säljchef och administratör för inkommande fordon

Magnus Lundgren

Magnus Lundgren

lundgren@nbd.seSäljare/ordermottagare

Stefan Boman

Stefan Bohman

Säljare

stefan@nbd.se

Robert Eriksson

Robert Eriksson

Säljare

robban@nbd.se

Lars Jansson

Lars Jansson

Säljare

lasse@nbd.se

Roger Häll

Roger Häll

Säljare

roger@nbd.se

Hugo

Hugo Strålberg

Säljare

hugo@nbd.se

Stina

Stina Stokke Grufvisare

Säljare

stokke@nbd.se