Hoppa till innehållet

Ledningssystem och Certifiering hos Norrbottens Bildemontering AB

Vi har satsat på att certifiera vårt ledningssystem och mottagit ISO 14001:2015-certifikat inom miljö och ISO 9001:2015-certifikat inom kvalité, av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.

Vår Kvalitets- och miljöansvariga, Sara Forsman, känner sig otroligt stolt över personalen som har varit delaktiga i detta omfattande arbete. Dokumentationen och våra processer har bearbetats, vår målsättning var att synkronisera dessa sanningsenligt. Hittills upplever vi att vi uppnått en tydligare linje i vårat miljö- och kvalitetsarbete.

Vår målsättning är att genom ständig förbättring skapa ett hållbarare och lönsammare arbete i våra processer.

Under 2017 skaffade vi oss ett program, Eco Tech, där vi lagrar och jobbar med vårt ledningssystem. Programmet har skapat möjligheter för informationsspridning inom företaget och att säkerställa implementeringen av ledningssystemet.

Vad innebär denna certifiering;

Ledningssystemet är ett system som ska styra och leda verksamheten till ständig förbättring. Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att arbeta med rätt saker och se till att alla arbetar med samma mål i sikte. Detta för att säkerställa att det som beslutats blir genomfört och att verksamheten ständigt utvecklas.

I ledningssystemet ingår olika processer. Ordet process kommer från latinets processus, vilket betyder framåtskridande. En process består av samverkande aktiviteter. Genom aktiviteterna flödar till exempel en produkt eller en kund, som genom aktiviteterna tillförs värde.

Intertek är vårt certifieringsorgan, de är en opartisk organisation som ansvarar för att granska ledningssystemets olika processer och bedöma om systemet uppfyller de krav som finns i respektive kravstandard (ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015).

Intertek är ett ackrediterat certifieringsorgan som är godkända av myndigheten Swedac.

Beskrivning av revisionen:

Interteks revisor gör en fullständig granskning d.v.s. revision av ledningssystemet. Målet för revisionen är att bekräfta att ledningssystemet (d.v.s. olika processer och arbetssätt) uppfyller alla krav i standarden och att företaget i praktiken tillämpar ett ledningssystem så att målen uppnås.

Brister som har identifierats i ledningssystemet åtgärdas inom en viss tid. Ett certifikat är giltigt i tre år under förutsättning att det genomförs en årlig uppföljande revision med acceptabelt resultat av Intertek. Vart tredje år i innan certifikatet upphör att gälla görs en s.k. omcertifiering, vilket är en mer omfattande revision än den årliga. Denna treåriga cykel av revisioner upprepas så länge organisationen behåller certifieringen. En stor fördel med en certifiering är att företaget har kontinuerlig granskning av verksamheten av externa experter, vilket bidrar till ständig förbättring.

Kvalitets- och miljöansvarig, Sara Forsman, Norrbottens Bildemontering AB

 

Norrbottens Bildemontering AB:s revisionsledare från Intertek har här gett sitt utlåtande;

Ledningen har bra strategiskt arbete med tydliga kopplingar från mål och indikatorer som följs upp av aktiviteter. Ledningens genomgång har väl dokumenterade protokoll med uppföljning av kundernas nöjdhet med Leveranssäkerhet. Har bra fungerande processer.

Allmänt intryck och positiva iakttagelser;

Erfaren personal med lång kompetens, ordning och reda i verksamheten och mycket bra renommé från kunderna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och erbjudanden av oss.

Hej! Hälp oss att göra nbd.se ännu bättre.
Öppna enkät
By Formsmedjan. Powered by Yago