Hoppa till innehållet
Hållbarhet

Hållbarhet

Återvinning och försäljning av begagnade bildelar

Återvinning och försäljning av begagnade bildelar

  

En cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle

Det krävs mindre energi och råmaterial att återanvända en del från oss än att köpa en nyproducerad. När vi får in uttjänta och ickefungerande fordon till vår anläggning är det vårt jobb att tillvarata och återinföra de delar som direkt kan återbrukas på marknaden. Vi förbereder för både återanvändning och vidareanvändning, med möjlighet att samla ihop de komponenter som kan återbrukas efter renovering. Dessutom skapas de bästa förutsättningarna för effektiv materialåtervinning av det som inte kan återbrukas. Vi demonterare återinför fungerande delar till marknaden i enlighet med framtidens cirkulära ekonomi – och det ska göras på ett så ansvarsfullt och kvalitativt sätt som möjligt.

 

Del av något större

Vi är stolta över att tillhöra Autocirc. Koncernen är ett eftermarknadsföretag inom fordonsindustrin som helhjärtat fokuserar på återanvändning och återvinning. Tillsammans med en grupp fristående aktörer skapas en cirkel av specialistföretag som arbetar inom de olika delarna av eftermarknadscykeln. Allt för att uppnå högre andel återbruk av fungerande fordonsdelar, både genom återanvändning och vidareanvändning. Det innebär större möjligheter för återbruk av renoverade delar och bättre förutsättningar för materialåtervinning och återinförande av rena, sekundära råmaterial. Framtidsbilden är att vi tillsammans kan minimera materialspill och skapa ett stabilt flöde av hållbara reservdelar.

 

Hållbarhet
Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och håller de kraven och villkoren som en lägsta nivå för vårt miljöarbete. Vårt mål är att återanvända så stor del som möjligt av fordonen vi skrotar och den del som inte kan återanvändas återvinner vi på ett miljöeffektivt sätt. Vi strävar ständigt efter att hitta nya vägar för att minimera vår inverkan på omgivningen.

Läs mer om vår Kvalitets- och miljöpolicy genom att klicka HÄR

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Våra produkter ska ha en sådan kvalitet att vi alltid når våra kunders mål och förväntningar. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet. Våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar är vår lägsta nivå och vårt mål är att överträffa dessa. Vi kvalitets- och funktionskontrollerar alla delar så långt det är möjligt och arbetar ständigt med förbättringar. Vi alltid kontrollerar så långt det är möjligt att aktuell del passar våra kunders behov och strävar efter hög servicegrad med snabba och säkra leveranser. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

By Formsmedjan. Powered by Yago