Hoppa till innehållet

Om oss

 

Anders Jansson startade företaget 1973 tillsammans med sin far och mor. Tillgången till lämpliga lokaler och billig mark utgjorde anledningen till att företaget etablerades i Storsund. Fram till 1979 drevs verksamheten i ett bussgarage som byggts om för att passa verksamheten. I den lokalen sköttes hela driften inklusive försäljning.

1973, då företaget startades, var endast ett fåtal personer anställda. Under 90-talet skedde en kraftig expansion då data och internet infördes som försäljningshjälpmedel. Antalet anställda ökade då till cirka 15 personer. Under senare år har en ständigt pågående expansion förändrat Norrbottens Bildemontering AB till en mindre industri med cirka 25 anställda. Verksamhetens affärsidé har sedan starten varit att ta hand om krockade och uttjänta fordon, samt att från dessa objekt i första hand sälja begagnade reservdelar för återanvändning och i andra hand material för återvinning.

Norrbottens Bildemontering AB har som sin målsättning att utveckla företaget i harmoni med krav från myndigheter, producenter, leverantörer, kunder och medarbetare. 

Under 2007 minskade intäkterna från själva bilhanteringen kraftigt på grund av att skrotpremierna försvann och färre bilar skrotades. Inför 2008 rådde det stor osäkerhet om vad framtiden hade i beredskap. Norrbottens Bildemontering AB valde att bibehålla anställda för att ha möljlighet att hitta fler säljbara delar ur inköpta objekt. 

Genom att alltid sträva efter något bättre ska företaget nå sin vision. Norrbottens Bildemontering AB strävar efter att leverera sanningsenlig kvalitet till kunderna. Att vårda och bearbeta nya och befintliga kunder är en självklarhet, precis som att NBD tar hand om sina kunder även efter avslutad affär. Hela organisationen ska genomsyras av ett långsiktigt kvalitets- och miljötänk, med planering och organisation i arbete och processer, som följs upp genom tänkta planer. Beslut ska fattas genom hela organisationen, det ska finnas mod till att fatta besluten och för att utmana till att ta nästa steg.

Sanningsenlig kvalité sedan 1973.

Hållbarhet och miljö

Vårt ledningssystem är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Norrbottens Bildemontering AB ska genom intern utveckling bli den självklara och naturliga partnern för miljövänliga reservdelar i regionen. Via god lönsamhet vara en hållbar bildemontering i Sverige, och sträva efter att vara den leverantör som erbjuder marknadens bästa kundservice och högsta kvalitet.

Genom att erbjuda en sanningsenlig kvalitet, ett aldrig vikande kundfokus och kontinuerligt effektiva processflöden i det dagliga arbetet, närmar sig Norrbottens Bildemontering AB sin vision.

Norrbottens Bildemontering AB – begagnade originaldelar till de flesta fordon och årsmodeller.

 

Värdefull Supporter BRIS 2020

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna och erbjudanden av oss.

By Formsmedjan. Powered by Yago