Hoppa till innehållet
Om oss

Om oss

Återanvändning och försäljning av begagnade bildelar

Återanvändning och försäljning av begagnade bildelar

Norrbottens Bildemontering AB startades 1973. Företaget ligger i Storsund, Piteå. Verksamheten är helt inriktad på återvinning av material, återanvändning och försäljning av begagnade och kontrollerade bildelar upp till årets modell – till fördelaktiga priser. 

Företaget sysselsätter för närvarande 26st medarbetare som alla arbetar med den gemensamma devisen: Sanningsenlig kvalité.

 

Vår affärsidé

Att från inköpta demonteringsobjekt på ett lönsamt sätt, återvinna material och återanvända reservdelar för en hållbarare framtid. Vårt arbete präglas av sanningsenlig kvalité, allt för att uppnå kundtillfredsställelse.

Syftet är i första hand sälja delar på den svenska marknaden och övriga nordiska marknader. Det kan även förekomma försäljning utanför Norden, vilket vi gör för att tillfredsställa kunden samt att det tillfredställer vår ekonomi.

 

Vision 2024

Norrbottens Bildemontering AB, NBD, ska ha vidareutvecklat bolaget och vara det självklara valet inom reservdelar till fordon i norra Sverige.

NBD ska utveckla verksamheten genom att bredda sin geografiska närvaro i norra Sverige och vara ett företag i framkant inom hållbarhet.

Dagens processer i verksamheten ska utvecklas till att skapa förbättrad cirkulär ekonomi samt fokus på ökad materialåtervinning.

Via god lönsamhet vara den hållbaraste bildemonteringen i norra Sverige och den leverantör som erbjuder marknadens bästa kundservice och högsta kvalitet.

Vi är en del av något större

Vi är en del av något större

Vi tillhör koncernen Autocirc – som är störst i Europa på att skapa återvinningscykler mellan olika skeden av återvinningsprocessen inom bilindustrin.

Vill du läsa mer om Autocirc – klicka här.

ISO Miljö och Kvalitet

ISO Miljö och Kvalitet

Norrbottens Bildemontering är godkänd av Länsstyrelsen i Norrbottens Län som Auktoriserad Demontering. Företagets ledningssytem är certifierad enligt ISO 14001:2015 miljö och ISO 9001:2015 kvalité.

 

Vad innebär denna certifiering?

Ledningssystemet är ett system som ska styra och leda verksamheten till ständig förbättring. Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att arbeta med rätt saker och se till att alla arbetar med samma mål i sikte. Detta för att säkerställa att det som beslutats blir genomfört och att verksamheten ständigt utvecklas.

I ledningssystemet ingår olika processer. Ordet process kommer från latinets processus, vilket betyder framåtskridande. En process består av samverkande aktiviteter. Genom aktiviteterna flödar till exempel en produkt eller en kund, som genom aktiviteterna tillförs värde.

Intertek är vårt certifieringsorgan, de är en opartisk organisation som ansvarar för att granska ledningssystemets olika processer och bedöma om systemet uppfyller de krav som finns i respektive kravstandard (ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015).

Intertek är ett ackrediterat certifieringsorgan som är godkända av myndigheten Swedac.

 

Beskrivning av revisionen:

Interteks revisor gör en fullständig granskning d.v.s. revision av ledningssystemet. Målet för revisionen är att bekräfta att ledningssystemet (d.v.s. olika processer och arbetssätt) uppfyller alla krav i standarden och att företaget i praktiken tillämpar ett ledningssystem så att målen uppnås.

Brister som har identifierats i ledningssystemet åtgärdas inom en viss tid. Ett certifikat är giltigt i tre år under förutsättning att det genomförs en årlig uppföljande revision med acceptabelt resultat av Intertek. Vart tredje år i innan certifikatet upphör att gälla görs en s.k. omcertifiering, vilket är en mer omfattande revision än den årliga. Denna treåriga cykel av revisioner upprepas så länge organisationen behåller certifieringen. En stor fördel med en certifiering är att företaget har kontinuerlig granskning av verksamheten av externa experter, vilket bidrar till ständig förbättring.

Kvalitets- och miljöansvarig, Zara Forsman, Norrbottens Bildemontering AB

 

Norrbottens Bildemontering AB:s revisionsledare från Intertek har här gett sitt utlåtande;

Ledningen har bra strategiskt arbete med tydliga kopplingar från mål och indikatorer som följs upp av aktiviteter. Ledningens genomgång har väl dokumenterade protokoll med uppföljning av kundernas nöjdhet med Leveranssäkerhet. Har bra fungerande processer.

 

Allmänt intryck och positiva iakttagelser;

Erfaren personal med lång kompetens, ordning och reda i verksamheten och mycket bra renommé från kunderna.

Läs mer om vår Kvalitets- och miljöpolicy genom att klicka HÄR

By Formsmedjan. Powered by Yago