Hoppa till innehållet
Inlämning uttjänt bil

Inlämning uttjänt bil

Information

Information

Uttjänta bilar klassas som farligt avfall. Det är därför viktigt att de tas om hand och skrotas på rätt sätt.

 

En skrotbil utgör en potentiell miljörisk, eftersom den innehåller komponenter som anses farliga för vår miljö. Exempelvis innehåller skrotbilar ämnen som kvicksilver och olja, som kan läcka ut i naturen när bilen bryts ned. Endast en liten mängd kvicksilver, ungefär 5-10 gram, från en enda skrotbil, kan orsaka allvarlig förorening över en yta så stor som en kvadratkilometer. Bränslen som bensin, motoroljor och glykol har också en negativ inverkan på vattenkvaliteten i sjöar, floder och grundvattenkällor.

Det är värt att notera att tungmetaller som bly och kvicksilver inte bryts ned naturligt utan istället ackumuleras i marken och kan spridas till växter och organismer, vilket påverkar ekosystemet. Här är en intressant fakta: Upp till 85% av materialet från en gammal skrotbil kan faktiskt återvinnas och användas som råmaterial för tillverkningen av nya bilar. Detta understryker vikten av att hantera skrotbilar på ett miljövänligt sätt för att minska deras negativa påverkan på vår planet.

Betalning

Kompletta bilar som är från 1988 & äldre betalar vi 500kr för, kompletta bilar som är från 1989 & nyare betalar vi 2500kr för när du lämnar den på plats i Storsund. Fordonen ska lämnas under våra öppettider. Vid klippt katalysator räknas fordonet ej som komplett. Erbjudandet gäller tillsvidare. 

Obs! Utbetalning sker till fordonets ägare via banköverförelse (kan ta någon bankdag innan det syns på kontot) eller kort i kassan (Obs! ej kontanter, kan ta någon bankdag innan det syns på kort). Är ägaren ej med vid inlämnandet, kommer vi att ta kontakt med berörd person via telefon eller brev för utbetalning till bankkonto. Nyare kompletta bilar kan vi eventuellt betala mer för. 

Kontakta oss:                                          

Telefon: 0929 - 70 000
E-post: info@nbd.se

Nytt registreringsbevis

För att skrotningen av din bil ska ske på ett korrekt tillvägagångssätt krävs det att du har registreringsbevis (del 2) och legitimation vid överlämnandet. Om du skulle sakna registreringsbeviset måste du beställa ett nytt från Transportstyrelsen hemsida eller på telefon 0771-25 25 25.

Läs mer här

By Formsmedjan. Powered by Yago