Hoppa till innehållet
Självplock

Självplock

LAGA Självplocken öppnar för säsongen 2022
måndag den 30 maj 2022, kl.07.30.

Vår självplocksanläggning är en del av LAGA Självplocken (bildelsplocken.nu).
Hemsidan LAGA Självplocken ägs och drivs av Lagagruppen AB

 ***

Laga Självplocken opens for the 2022 season on
Monday May 30th 2022, at 07.30. 

Our self-picking facility is part of LAGA Självplocken (bildelsplocken.nu).
The website LAGA Självplocken is owned and operated by Lagagruppen AB.

_________________________________

Öppettider självplock öppningsveckan, v.22:
(Opening hours self-picking facility, during opening week 22)

Måndag (Monday), 30/5:  07.30 – 16.00

Tisdag (Tuesday), 31/5:  07.30 – 16.00

Onsdag (Wednesday), 1/6:  07.30 – 16.00

Torsdag (Thursday), 2/6:  07.30 – 12.00 !*

Fredag (Friday), 3/6:  07.3014.00

_________________________________

Ordinarie öppettider självplock /Regular opening hours self-picking facility

Måndag (Monday) - Torsdag (Thursday):  07.3016.00*
Fredag (Friday):  07.3014.00*

Ovan ordinarie öppettider gäller efter öppningen 30 maj 2022 t.o.m. stängning i oktober (datum ej fastställt), ifall inget annat anges i avvikande öppettider nedan. /
Above regular opening hours apply after the season opening on May 30th until closing in October (date not set), unless otherwise stated in the deviating opening hours below.

_________________________________

* Avvikande öppettider eller stängt följande datum / Deviating opening hours or closed the following dates

 

Datumen ovan kan komma att uppdateras ifall nya avvikande öppettider uppkommer / The dates above may be updated if new deviating opening hours arise.

By Formsmedjan. Powered by Yago